Những quy định mới cần biết về phạt nguội từ 21/05/2022

Bắt đầu từ ngày 21/05/2022 thì đã có những quy định mới về việc phạt nguội dựa theo thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công An về việc sửa đổi và tiến hành bổ sung cho thông tư 65/2020/TT-BCA. Theo như thông tư này thì đã có thêm 5 điểm mới được bổ sung có liên quan đến việc phạt nguội các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông. Những điểm mới này sẽ góp phần quản chặt chẽ hơn tình hình an toàn giao thông cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp luật lệ giao thông của các tài xế khi tham gia lưu thông trên đường.

nhung_quy_dinh_ve_phat_nguoi

Phạt nguội là một hình thức mà cơ quan công an tại một địa phương hoặc khu vực thông qua các thiết bị nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật sẽ phạt các phương tiện vi phạm luật giao thông khi không thể dừng phươg tiện để tiến hành xử lý. Đây là cách đang được áp dụng tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Mục tiêu của hình thức phạt nguội này chính là nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đặc biệt là khi không có sự quản lý của các cảnh sát giao thông trên đường. Người dẫn sẽ tự có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông hơn để hạn chế tai nạn và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

1. Gia tăng thời gian tiến hành xử lý phạt nguội lên 10 ngày

Dựa theo khoảnh 2 điều 4 của Thông tư 15/2022/TT-BCA bổ sung tại điều 19 của thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về việc những trường hợp vi phạm tuy nhiên không dừng được phương tiện giao thông thì người có thẩm quyền xử phạt các phương tiện vi phạm giao thông, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ tiến hành xử phạt trong thời gian là 10 ngày làm việc

Theo như quy định cũ trước đây của thông tư 65/2020/TT-BCA thì thời hạn xử phạt chỉ là 5 ngày

2. Được tiến hành gửi kết quả phạt nguội đến Công An nơi người vi phạm hiện đang cư trú

Dựa theo khoản 2 điều 4 của thông tư 15/2022/TT-BCA sau khi đã xác định xe có hành vi vi phạm giao thông nhưng không thể tiến hành dừng phương tiện để xử lý ngay tại chỗ và ngay thời điểm vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện ra vi phạm sẽ thực hiện như sau:

Tiến hành xác định thông tin của phương tiện vi phạm bao gồm: chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm luật giao thông thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trong trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính hiện tại không cư trú và đóng trụ sở ngay tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã kiểm tra và phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính của phương tiện thì có thể tiến hành chuyển kết quả đã thu thập được thông qua các phương tiện kỹ thuật và nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để công an tại đó tiến hành xử lý

Đối với trường hợp chuyển về cơ quan công an cấp xã nơi cư trú: nếu như xác nhận hành vi vi phạm đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng công an cấp xã thì sẽ tiến hành chuyển kết quả đã thu thập được về cho cơ quan cấp xã nơi mà chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân đang có liên quan đến hành vi vi phạm giao thông và phải xử lý hành chính hiện đang cư trú hoặc đóng trụ sở (dựa theo mẫu 01/65/68) để tiến hành giải quyết và xử lý vi phạm. Lưu ý trong trường hợp này thì cơ quan công an xã cần được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử thì mứi có thể xử lý được)

Đối với trường hợp chuyên về cơ quan công an cấp huyện nơi cư trú: kết quả phạt nguội  được thu thập thông qua các phương tiện kỹ thuật và nghiệp vụ sẽ được gởi về cho công an cấp huyện nơi mà chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính hiện đang cư trú và đóng trụ sở tiến hành xử lý nếu thuộc vào một trong hai trường hợp sau đây:

  • Thứ nhất: hành vi vi phạm hành chính của chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng công an cấp xã
  • Thứ hai: thuộc quyền xử phạt của Trưởng công an xã tuy nhiên công an cấp xã lại chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối để lấy các kết quả phạt nguội

Theo như quy định hiện nay thì sau khi tiến hành xác minh chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân vi phạm luật giao thông thì người có thẫm quyền xử phạt sẽ tiến hành gửi thông báo bằng văn bản để yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở công an nơi phát hiện ra hành vi vi phạm giao thông để tiến hành giải quyết vụ việc

Nếu như đã quá 15 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo mà người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm vẫn chưa đến trụ sở công an đã ra thông báo để giải quyết vụ việc thì khi đó người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp tục tiến hành gửi thông báo đến công an xã nơi mà chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân đó đang cư trú, học tập, công tác hoặc đóng trụ sở tại đó

Như vậy nếu như phương tiện vi phạm không cư trú tại địa bàn mà cơ quan công an nơi phát hiện quản lý thì cơ quan công an nơi phát hiện sẽ tiến hành tra cứu thông tin về phương tiện và sau đó gửi các hồ sơ liên quan đến cơ quan công an nươi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân đó hiện đang cư trú để xử lý

3. Chủ phương tiện tổ chức cá nhân vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội

Theo như khoản 2 điều 4 của thông tư 15/2022/TT-BCA cũng quy định rất rõ. Trong trường hợp việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện để đến trực tiếp trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện ra hành vi vi phạm giao thông để tiến hành nộp phạt thì khi ấy cơ quan công an nơi phát hiện hành vi vi phạm giao thông sẽ tiến hành gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân để yêu cầu chủ phương tiện đến tru sở công an cấp xã hoặc công an cấp huyện nơi cư trú hoặc đóng trụ sở để tiến hành giải quyết

Khi người vi phạm đến để tiến hành làm việc thì trưởng công an xã, trưởng công an cấp huyện sẽ tiến hành lập biên bản và sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông đúng theo quy định

Quy định mới này sẽ giúp cho người vi phạm giao thông tiết kiệm được thời gian và công sức khi không cần phải quay lại nơi mình vi phạm để tiến hành nộp phạt mà có thể nộp phạt ngay tại địa phương nơi đang cư trú.

Quy định mới này hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay đặc biệt là khi việc di chuyển qua địa bàn các tỉnh còn gặp khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch covid 19

4. Tăng thời hạn tiến hành gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô

Theo như quy định tại khoản 2 điều 4 của thông tư 15/2022/TT-BCA, khi quá thời hạn 20 ngày bao gồm cả ngày nghỉ thì kể từ ngày tiến hành gửi thông báo vi phạm mà người vi phạm vẫn không đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để tiến hành giải quyết vụ việc hoặc cơ quan công an nơi phát hiện ra hành vi vi phạm giao thông của chủ phương tiện vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả giải quyết và xử lý vụ việc của công an cấp xã, công an cấp huyện thù người có thẩm quyền tiến hành xử phạt tại  cơ quan công an nơi phát hiện sẽ tiến hành như sau:

Tiến hành cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục cảnh sát giao thông để cho chủ phương tiện tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vi phạm giao thôn và bị xử phạt hành chính biết để liên hệ và tiến hành giải quyết theo đúng quy trình.

Tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm xe khi phương tiện giao thông vi phạm là xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc xe máy chuyên dụng. Đồng thời sẽ tiến hành cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm giao thông cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý và xử phạt hành chính

Đây là một điểm thay đổi so với trước đây khi thời hạn quy định là 15 ngày nếu như người vi phạm không đến giải quyết vụ việc thì cơ quan công an nơi phát hiện hành vi vi phạm sẽ tiến hành gửi thông tin đến cho cơ quan đăng kiểm.

5. Cho phép tiến hành nộp phạt giao thông tại cổng dịch vụ công của Bộ Công An

Theo như quy định tại khoản 4 điều 4 của thông tư 15/2022/TT-BCA để bổ sung cho khoản 4 Điều 20 Thông tư 65/2020/TT-BCA thì người vi phạm giao thông có thể tiến hành việc nộp phạt nguội thông qua Công dịch vụ của Bộ Công An

Quy trình tiến hành nộp phạt nguội thông qua cổng dịch vụ của Bộ Công An sẽ bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Tiến hành truy cập vào website cổng dịch vụ bộ công an theo đường dẫn sau đây: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Tiến hành chọn mục đăng ký, quản lý các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bước 3: Tiến hành chọn vào mục nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Bước 4: Tiến hành lựa chọn nơi nộp hồ sơ và sau đó tiến hành theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt

Theo như quy định tại Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì người vi phạm có thể tiến hành nộp phạt theo các cách sau đây:

  • Nộp phạt bằng tiền mặt và tiến hành nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước có mở tài khoản (mục này có ghi trong quyết định xử phạt)
  • Có thể tiến hành chuyển khoản và tài khoản của Kho bạc nhà nước thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán  điện tử của các ngân hàng hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian
  • Nộp phạt trực tiếp cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông
  • Nộp phạt thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Trên đây chính là các cách mà bạn có thể lựa chọn để tiến hành đóng phạt. Tùy thuộc vào khả năng và sự thuận tiện mà bạn có thể lựa chọn cách đóng phạt

6. Một số lưu ý liên quan đến quy định phạt nguội

Trong trường hợp xe bị phạt nguội nhưng đã sang tên đổi chủ thì người nào sẽ chịu trách nhiệm đóng tiền phạt nguội.

Theo như quỵ định tại khoản 8 Điều 80 Nghị định 100/2019-NĐ-CP nếu như chủ trước của xe chưa đóng tiền phạt nguội và sau đó tiến hành bán cho người khác và chủ sau đứng tên trên giấy tờ xe thì khi đó người chủ sau sẽ có trách nhiệm là người phối hợp cùng với cơ quan chức năng để tiến hành điều tra và tìm ra người điều khiển phương tiện khiến cho phương tiện vi phạm giao thông và sau đó yêu cầu người điều khiển phương tiện tiến hành nộp phạt

Trong trường hợp người chủ sau của xe không phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra và tìm ra người điều khiển xe vi phạm giao thông cũng như không chứng minh và giải trình được mình không phải là người điều khiển xe dẫn tới vi phạm giao thông thì khi ấy người chủ sau của xe sẽ là người phải nộp tiền phạt

Trong trường hợp bạn đã nhận được quy định xử phạt nguội tuy nhiên lại không chấp hành đầy đủ thì khi ấy bạn sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Theo đó thì cứ mỗi ngày nộp phạt chậm thì khi ấy cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu thêm 0.05%  tính trên tổng số tiền phải tiến hành nộp phạt

Do đó khi đã nhận được giấy xử phạt nguội của cơ quan công an nơi phát hiện hành vi vi phạm giao thông thì bạn nên nhanh chống tiến hành nộp phạt theo các cách bên trên để tránh việc phải chịu thêm 0.05% tiền nộp phạt trễ theo quy định của phát luật

Trên đây chính là những quy định mới về phạt nguội sẽ được áp dụng từ 21/05, những quy định này sẽ giúp cho người bị phạt linh động hơn trong việc nộp phạt cũng như kéo dài thời gian gửi thông tin đến cơ quan đăng kiểm (từ 15 ngày lên 20 ngày).

Xe Tải

Các Xe Tải

Tin tức về Xe Tải